216 E. Washington
Sequim, WA 98382-3485
360-683-4111